Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Συνοπτικός οδηγός
Έκταση:
6 σελίδες
Μέγεθος:
1.43 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16553Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Υπηρεσίες SaaS απο το ΕΚΤ: Αποθετήρια: Οδηγός τεκμηρίωσης και απόθεσης
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Ο οδηγός αυτός είναι η 1η συνοπτική έκδοση για τη διαδικασία της τεκμηρίωσης και απόθεσης ψηφιακού τεκμηρίου σε αποθετήριο SaaS του ΕΚΤ. Στόχος είναι να εισάγει βήμα βήμα τον αναγνώστη στα στάδια που πρέπει να ακολουθήσει ώστε να τεκμηριώσει και αποθέσει περιεχόμενο στο αποθετήριο που αναπτύσσει ο φορέας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. ToΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του διαθέσιμου έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, αναπτύσσει μια σειρά νέων υπηρεσιών, αξιοποιώντας το μοντέλο SaaS(SoftwareasaService= Λογισμικό ως Υπηρεσία). Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών συγκαταλέγεται η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS, η οποία απευθύνεται και προσφέρεται σε φορείς που διαχειρίζονται έγκριτο επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, το οποίο χρήζει τεκμηριωμένης απόθεσης, ανοικτής διάθεσης, οργάνωσης και ασφαλούς διαφύλαξης.Η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaSεξασφαλίζει τη δυνατότητα σε κάθε φορέα ξεχωριστά να δημιουργήσει το δικό του αποθετήριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Στο αποθετήριο αυτό, ο φορέας συγκεντρώνει το ψηφιακό περιεχόμενό του, το τεκμηριώνει, αποθηκεύει, οργανώνει και διαθέτει, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανόνες περιγραφής που ο ίδιος θα επιλέξει.Το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου διατίθεται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, που αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το ΕΚΤ, με στόχο να προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης. Ο οδηγός αυτός απευθύνεται στο προσωπικό του φορέα που έχει την αρμοδιότητα να τεκμηριώσει και αποθέσει το περιεχόμενο στο Αποθετήριο SaaS που αναπτύσσεται σε συνεργασία με το ΕΚΤ.
Ημερομηνία: 
2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: