Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
21 σελίδες
Μέγεθος:
2.67 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16552Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Υπηρεσίες SaaS απο το ΕΚΤ: Αποθετήρια: Οδηγός χρήσης
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Ο οδηγός αυτός είναι η 1η έκδοση χρήσης ενός αποθετηρίου SaaS. Απευθύνεται σε κάθε χρήστη του αποθετηρίου και περιέχει συνοπτικές οδηγίες για τις κύριες λειτουργίες του, όπως είναι ενδεικτικά η πλοήγηση, η αναζήτηση, η θέαση τεκμηρίου. Στόχος του οδηγού είναι να διευκολύνει την περιήγησή σας στα Αποθετήρια που υλοποιεί το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των νέων Υπηρεσιών SaaSπου αναπτύσσει, και να κάνει πιο αποτελεσματική την αναζήτηση και εύρεση περιεχομένου σε αυτά.To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου φορέων για τη διαφύλαξη και ανάδειξη του διαθέσιμου έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου της χώρας, αναπτύσσει μια σειρά νέων υπηρεσιών, αξιοποιώντας το μοντέλο SaaS (Software as a Service = Λογισμικό ως Υπηρεσία). Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών συγκαταλέγεται η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS, η οποία προσφέρεται σε φορείς που διαχειρίζονται έγκριτο πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο, όπως μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες, αλλά και επιστημονικές εταιρίες, σύλλογοι, ινστιτούτα και οργανισμοί, το οποίο χρήζει τεκμηριωμένης απόθεσης, ανοικτής διάθεσης, οργάνωσης και ασφαλούς διαφύλαξης.Η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS οδηγεί στη δημιουργία αποθετηρίων, για κάθε φορέα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Στα αποθετήρια αυτά, ο κάθε φορέας συγκεντρώνει το ψηφιακό περιεχόμενό του, το τεκμηριώνει, αποθηκεύει, οργανώνει και διαθέτει, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και κανόνες περιγραφής που ο ίδιος θα επιλέξει.Το σύνολο του ψηφιακού περιεχομένου διατίθεται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, που αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το ΕΚΤ, με στόχο να προσφέρει μια σύγχρονη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης για τον τελικό χρήστη.
Ημερομηνία: 
2014
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Προγράμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού Περιεχομένου
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: