Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Annual Report 2018/Englih version
Έκταση:
72 pages
Μέγεθος:
2.75 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16496Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Annual report 2018
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Μεταφραστής: 
Φωτογράφος: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Knowledge is at the core of all EKT’s activities. EKT aggregates, documents and disseminates the results of research, scientific and cultural activity. Since its initial creation in 1980, EKT has aggregated valuable knowledge, documenting content from prestigious organizations, giving meaning to metadata and using IT interfacing tools to make it universally accessible to user communities. As an autonomous legal entity now under the Ministry of Digital Governance, we are meeting new challenges related to the exponential increase in the volume and the type of data that we aggregate and process to produce “smart data” that will support the design of effective policies for the digital economy and society.We know that, with the appropriate documentation, fragmented information can be successfully linked to serve the main objective of identifying content in order to meet the needs of many multiple users more effectively. A piece of information, a digital object and its metadata may belong to one collection but at the same time it can be linked to other collections. An information chain should be open and available to anyone. We could say that EKT is an institution that acts as a catalyst for the dissemination of knowledge in the digital era. We monitor development activity and the implementation of public and European policies by collecting data to produce indicators which reflect the state of the national innovation system and record the country’s position in the international system. Our participation in the OECD, Eurostat and the EU allows us to have access to raw data, cutting-edge expertise and to assimilate the best international practices in statistics and the analysis of big data, while contributing to the ongoing international debate. Through the reliability of our data and their detailed presentation, we contribute to the design, redesign and the evaluation of policies conducted within our sphere of activity. We liaise with academia, research and business communities and policy makers. Our aim is to make ‘their lives easier’ by linking data and facilitating their access to relevant and reliable information, thus strengthening their added value. We aggregate the metadata of digital collections of research and cultural entities and ensure access and searchability, offering technologically advanced means to upgrade their operations and the quality of services offered to the public. We support innovative businesses to network, develop their potential, conclude international partnerships and open up new markets. In 2018, in collaboration with the Ministry of Economy and Development, we continued the implementation of the ‘Knowledge and Partnership Bridges’, an initiative aiming at networking Greek researchers and entrepreneurs worldwide. Also, we started the implementation of a new institutional initiative for creating a Network for Business Support, mainly for SMEs, based on a central digital information hub and e-services, for which we are responsible, and also physical presence points at EKT and at local Chambers of Commerce. The “Network for Business Support” is designed to support SMEs in making optimum use of available financial opportunities and policies, digital transformation and networking, as well as co-operation with domestic and international research communities. Our goal for the next two years is to increase the aggregation of data to enhance the circulation of knowledge. We have the ambition to convince more leading organisations to produce scientific and cultural content and to co-operate with us in the development of aggregators so that the latter can serve as a reference for researchers, educators, scientists, artists, entrepreneurs and the general public.At the same time, we actively participate in the debate on the major societal and economic challenges, the digital transformation of enterprises and the public sector. The public sector produces information and valuable services, but we can increase the recognition and use of the value produced using appropriate technological infrastructure and disseminating best practices and procedures, deepening the understanding of the user community and stakeholders. As an institution and organisation, EKT has great potential for growth. Our wealth is the data we collect. We focus on the classification and analysis of big data and the raw material of artificial intelligence because we want to produce intelligent data.Additionally, we want to contribute to the identification of strategies for digital economy indicators, while more actively and effectively supporting the implementation of Open Science policies. As long as the growing value of knowledge depends on human initiative, empowering our staff training is a prerequisite for the organisation’s development. EKT is a complex and effective organisation. Operating across disciplines and using appropriate technological and methodological tools, our actions are systemic and operational. We are a constantly learning organization, looking out for new opportunities and unafraid of change.Welcoming new challenges, we meet them by implementing our strategy, which is consistent with a broader strategic transformation of the economy with a knowledge society perspective.
Ημερομηνία: 
2020
Γλώσσα: 
Αγγλικά
Τόπος έκδοσης: 
Athens
ISBN: 
978-618-84669-9-9
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2020 National Documentation Centre
Είναι εκδοχή του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Contributors:
Coordination: Dr Evi Sachini
Editing/Proofreading: Konstantina Neofotistou, Panagiotis Frantzis
Translation: Trudy Missia
Contributors of the English Version: Elena Lagoudi, Nena Malliou, Dimitra Mavridou, Henry Scott, Varvara Vasilaki
Design: Dimitra Pelekanou
Photographer: John Voulgarakis
Εμφανίζεται στις συλλογές: