Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση Δραστηριοτήτων
Έκταση:
72 σελίδες
Μέγεθος:
2.87 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16493Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση Δραστηριοτήτων 2018
Εκδότης: 
Διευθυντής έργου: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Φωτογράφος: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας του, το 1980, το ΕΚΤ συσσωρεύει πολύτιμη γνώση τεκμηριώνοντας περιεχόμενο έγκριτων φορέων, παρεμβαίνοντας σημασιολογικά στα μεταδεδομένα και χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία διασύνδεσης της πληροφορίας, για να την καταστήσει καθολικά προσβάσιμη από πολυποίκιλες κοινότητες χρηστών. Με την αυτονόμησή του και την υπαγωγή του στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ΕΚΤ συναντά νέες προκλήσεις που αφορούν με την εκθετική διεύρυνση του αριθμού και του τύπου των δεδομένων που συσσωρεύει και την επεξεργασία τους, ώστε να παραχθούν «ευφυή δεδομένα» που θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία. Θα λέγαμε ότι το ΕΚΤ είναι θεσμός – καταλύτης για τη διάχυση της γνώσης στην ψηφιακή εποχή. Παρακολουθούμε την αναπτυξιακή δραστηριότητα και την εφαρμογή των δημόσιων και ευρωπαϊκών πολιτικών. Επιπρόσθετα, καταγράφουμε τη θέση της χώρας στο διεθνές σύστημα. Η συμμετοχή μας στον ΟΟΣΑ, στη Eurostat και στην ΕΕ, μας επιτρέπει αφενός, να έχουμε πρόσβαση σε πρωτογενή πληροφορία, σύγχρονη τεχνογνωσία και να αφομοιώνουμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές στη στατιστική και στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων, τις οποίες ενσωματώνουμε στα συστήματα που αναπτύσσουμε και αφετέρου, να συνεισφέρουμε στην εξελισσόμενη διεθνή συζήτηση. Στόχος μας για την επόμενη διετία είναι να αυξήσουμε τα δεδομένα που συσσωρεύουμε ενισχύοντας την κυκλοφορία της γνώσης, πράγμα απολύτως μετρήσιμο. Η νέα ταυτότητα του ΕΚΤ συνδυάζει το σύγχρονο επιχειρησιακό και το γνωσιακό στοιχείο. Το ΕΚΤ είναι ένας σύνθετος και αποτελεσματικός οργανισμός. Δουλεύουμε διεπιστημονικά, λειτουργούμε συστημικά και επιχειρησιακά, με κατάλληλα τεχνολογικά και μεθοδολογικά εργαλεία. Είμαστε ένας οργανισμός που μαθαίνει, αναζητά το καινούριο, δεν φοβάται την αλλαγή. Υποδεχόμαστε τις νέες προκλήσεις. Τις συναντάμε υλοποιώντας τη στρατηγική μας, η οποία συμπλέει με μια ευρύτερη στρατηγική μετασχηματισμού της οικονομίας για την προσέγγιση της κοινωνίας της γνώσης.
Ημερομηνία: 
2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-84669-0-6
978-618-84669-1-3
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Συντελεστές έκδοσης:
Υπεύθυνη έκδοσης: Εύη Σαχίνη
Σύνταξη - Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Νεοφώτιστου, Παναγιώτης Φραντζής
Συμβολή σε επιμέρους ενότητες:
Metrics: Νένα Μάλλιου, Νίκος Καραμπέκιος, Θάνος Δήμας.
Innovation: Δημήτρης Μαραγκός, Γιώργος Μέγας, Βαρβάρα Βασιλάκη, Κριστίνα Πασκουάλ
eContent: Δέσποινα Χαρδούβελη, Παρασκευάς Καμάτσος, Γεωργία Αγγελάκη, Χάρης Γεωργιάδη
Communication:Μαργαρίτης Προέδρου, Κώστας Μπέκος
Σχεδιασμός: Δήμητρα Πελεκάνου
Φωτογραφίες: Γιάννης Βουλγαράκης
Εμφανίζεται στις συλλογές: