Αρχεία στο τεκμήριο
Μέγεθος:
6.04 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/16247Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ο νέος OPAC του openABEKT: προσεγγίσεις και προβληματισμοί αναπαράστασης της διάταξης UNIMARC και του μοντέλου FRBR
Δημιουργός: 
Περίληψη: 
Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη νέα προσέγγιση του περιβάλλοντος Ανακάλυψης (Discover) του openABEKT (v0.14.0), βασισμένης στις τελευταίες εκδόσεις του UNIMARC και την αντίστοιχη προσπάθεια ενσωμάτωσης του FRBR μοντέλου. Η μεθοδολογία υλοποίησης στηρίχθηκε σε παραδείγματα καταλόγων (OPACs) από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, στις προδιαγραφές των διατάξεων του προτύπου αλλά και την αλληλεπίδραση με την κοινότητα των χρηστών που το openABEKT προϋποθέτει για την ανάπτυξή του. Συγκεκριμένα εξετάζονται το περιβάλλον της Αναζήτησης, των Αποτελεσμάτων και της Προβολής εγγραφών με αντίστοιχα παραδείγματα αναφοράς για κάθε χαρακτηριστικό και λειτουργία. Το άρθρο εστιάζει σε υλοποιήσεις καταλόγων με βάση το FRBR μοντέλο και καταλήγει με τους προβληματισμούς των προδιαγραφών του σχήματος αλλά και γενικότερα των σημασιολογικών, δομικών και τεχνικών δυσκολιών που αντιμετώπισε η Ομάδα Συστημάτων Περιεχομένου (ΟΣΠ) για την υλοποίηση τους. Τέλος για κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα δίνονται εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση τους, συνυπολογίζοντας τις επιταγές των σύγχρονων εννοιολογικών μοντέλων και την εξυπηρέτηση των χρηστών.
Ημερομηνία: 
20/06/2019
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Σελίδες (στην πηγή): 
1-75
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2019 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Εμφανίζεται στις συλλογές: