Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16097Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Αναθεώρηση Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και εναρμόνιση εθνικού με ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
05/12/2018
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Κανονιστική εναρμόνιση και πρότυπα για τη θέσπιση εθνικών πολιτικών, τεχνική νομοθέτηση και δημόσιες συμβάσεις
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: