Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/16086Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Κανονιστική εναρμόνιση και πρότυπα για τη θέσπιση εθνικών πολιτικών, τεχνική νομοθέτηση και δημόσιες συμβάσεις
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Συντονιστής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
05/12/2018
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Περίληψη: 
Σκοπός: Η αξιοποίηση των προτύπων από τη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (εφεξής, ΔΔ) αποσκοπεί στην τεχνική εναρμόνιση του εθνικού με το ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, στη διαφάνεια, στον υγιή ανταγωνισμό, στην ποιότητα και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα πρότυπα που καθιερώνονται από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς τυποποίησης, αξιοποιούνται για την κανονιστική εναρμόνιση της χώρας, σε ευρωπαϊκό1,2 και διεθνές επίπεδο3. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάδειξη των αναγκών της ΔΔ για α) την πρόσβαση στα πρότυπα ενδιαφέροντος  στην καλή νομοθέτηση  στις δημόσιες συμβάσεις  στην υποστήριξη εθνικών πολιτικών  στο εποπτικό και ελεγκτικό έργο, και β) την ενημέρωση, τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στη διεθνή και ευρωπαϊκή τυποποίηση. Θεματολόγιο 1. Ανάγκες σε πρότυπα για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και ανάγκες εκπόνησης ενιαίων Τεχνικών προδιαγραφών για τις προμήθειες υλικών και υπηρεσιών. 2. Πρότυπα για τις εθνικές πολιτικές. Παραδείγματα: Βιώσιμη Ανάπτυξη/ SDGs/Κλιματική αλλαγή/ Κυκλική οικονομία/ Προσβασιμότητα ΑμεΑ/Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα/Κοινωνική Οικονομία/Ενεργειακή πολιτική/Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων/Ψηφιακός μετασχηματισμός/ υποδομές/ Ανοικτά δεδομένα/Κοινωνική ευθύνη, λογοδοσία, διαφάνεια και καταπολέμηση της Διαφθοράς/ Αξιοποίηση και Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη 3. Ανάγκες προτύπων για την τεχνική νομοθέτηση και για τη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή νομοθέτηση και τυποποίηση και σχετικά όργανα 4. Έλεγχος αγοράς και ανάγκες πρόσβασης στα πρότυπα τεχνικής εναρμόνισης εθνικού με ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (harmonized standards) 5. Τυποποιητικά έργα, επικαιροποίηση και εναρμόνιση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τα δημόσια τεχνικά έργα 6. Πνευματικά δικαιώματα των οργανισμών τυποποίησης για τα πρότυπα.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Πρότυπα στις Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών: Εισήγηση από τον εκπρόσωπο Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ)
Κυκλική οικονομία και Πρότυπα για την ανάκτηση υλικών μετά το τέλος ενεργούς ζωής προϊόντων
Ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες εναρμόνισης με Οδηγία (ΕΕ) 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση
Βιώσιμη Αστική κινητικότητα
Σχέδιο ΕΛΟΤ 1457, Βιώσιμη ανάπτυξη στις πόλεις - Δείκτες αναφοράς επιδόσεων βιωσιμότητας
Εφαρμογή Συστημάτων Διαφάνειας στον Δημόσιο & Ιδιωτικό Τομέα
Κοινωνική οικονομία
Εθνική Στρατηγική κατά της Διαφθοράς
Προσβασιμότητα ΑμεΑ και σχεδιασμός για όλους
Χαιρετισμός & εισαγωγή από τον Πρόεδρο ΔΣ του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας
Χαιρετισμός & εισαγωγή από τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Χαιρετισμός & εισαγωγή από τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Χαιρετσιμός από την Αντιπρόεδρο Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Χαιρετισμός από την Γενική Γραμματέα Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Χαιρετσιμός από τον Πρόεδρο Δ.Σ του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης
Χαιρετισμός από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΣΥΠ
Χαιρετισμός από το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας
Τεχνική εναρμόνιση και πρότυπα
Αναθεώρηση Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών και εναρμόνιση εθνικού με ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
Εθνική στρατηγική για Κυκλική οικονομία και Περιβάλλον
Υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων στην εφαρμογή προτύπων
Πρότυπα στις Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών: Εισήγηση Προέδρου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρότυπα στις Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών: Εισήγηση Εκπροσώπου Ενιαίας Ανεξάρτητη Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Πρότυπα στις Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών: Εισήγηση από την εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους
Πρότυπα στις Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών: Εισήγηση από τον εκπρόσωπο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
Πρότυπα στις Δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών: Εισήγηση από την εκπρόσωπο Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Συμπεράσματα και Κλείσιμο στην εκδήλωση "Κανονιστική εναρμόνιση και πρότυπα για τη θέσπιση εθνικών πολιτικών, τεχνική νομοθέτηση και δημόσιες συμβάσεις"
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς: Εισήγηση εκπροσώπου Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς: Εισήγηση μέλους Γενικού Συμβουλίου ΣΕΒ
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς: Εισήγηση εκπροσώπου Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς: Εισήγηση εκπροσώπου Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: