Άδεια
Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Παρουσίαση
Μέγεθος:
5.72 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/14655Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Η συνεργασία του ΕΚΤ με πολιτιστικούς φορείς για την ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών SaaS (Software as a Service): Το παράδειγμα της Ευτέρπης
Ομιλητής: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Οι Υπηρεσίες SaaS του ΕΚΤ αφορούν την οργάνωση, τεκμηριωμένη απόθεση, ασφαλή διαφύλαξη και ανοικτή διάθεση ψηφιακού, επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Παρέχονται διαδικτυακά, χωρίς τοπική εγκατάσταση, απευθύνονται σε φορείς που παράγουν ή διαθέτουν έγκριτο περιεχόμενο, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς, ενώ συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ισχυρού δικτύου φορέων με κοινό στόχο τον πολλαπλασιασμό και την ανάδειξη του ψηφιακού περιεχομένου της χώρας. Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Αποθετηρίων SaaS επιτρέπει στους φορείς να δημιουργήσουν το δικό τους Αποθετήριο, για την οργάνωση και ανοικτή διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις από το προσωπικό τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συνεργάστηκε με τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής και ανέπτυξαν το Αποθετήριο η «Ευτέρπη: Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο», που παρουσιάζεται στην ημερίδα.
Ημερομηνία: 
27/02/2015
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: