Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών διεπαφών, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων) ανήκει στο EKT, διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά. Το λογισμικό του διαδικτυακού τόπου έχει αναπτυχθεί με Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). Copyright © Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.

Όλα τα Μεταδεδομένα που εκτίθενται μέσω του του παρόντος διαδικτυακού τόπου δημοσιεύονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας CC0 1.0 Παγκόσμια (CC0 1.0) Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα.