Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/8913Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ETAK)", Μέρος Α'
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Πρόκειται για το Α' μέρος της ημερίδας με τίτλο "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία" που διοργανώνει το ΕΚΤ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στις 2 Μαΐου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της σημασίας των βιβλιομετρικών δεικτών για την ερευνητική δραστηριότητα, ως απαραίτητου εργαλείου για την αποτύπωση του ερευνητικού περιβάλλοντος, την προβολή της επιστημονικής παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τον σχεδιασμό πολιτικών για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Στην ημερίδα, στην οποία θα παρουσιαστεί η πρόσφατη μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης "Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά" (www.ekt.gr/metrics/report02). Θα ακολουθήσει Στρογγυλό Τραπέζι – Συζήτηση για την αξιοποίηση δεικτών ΕΤΑΚ στον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, την Ομοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.
Ημερομηνία: 
02/05/2012
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Ημερίδα "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ETAK)"
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48
Ημ/νία εκδήλωσης: 
02/05/2012
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Αποτελείται από: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σημειώσεις: 
Πρόκειται για το Α' μέρος ημερίδας με τίτλο "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία".
Εμφανίζεται στις συλλογές: