Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
204 σελίδες
Μέγεθος:
11.45 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη


Περιγραφή:
Σύνοψη
Έκταση:
25 σελίδες
Μέγεθος:
1.3 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Άλλη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8630Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Eλληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Η έκδοση αυτή είναι το αποτέλεσμα της ενδελεχούς μελέτης που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), με στόχο, μέσω του προσδιορισμού καθιερωμένων βιβλιομετρικών δεικτών, να καταστεί δυνατή η ανάδειξη βασικών χαρακτηριστικών που αφορούν τις επιστημονικές δημοσιεύσεις μεγάλου αριθμού ελληνικών φορέων και να προσδιοριστεί συγκριτικά η θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Οι αναφορές που λαμβάνουν οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που διαθέτουν σύστημα αξιολόγησης, αποτελούν σήμερα τον πλέον αποδεκτό, από τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, δείκτη για την αποτίμηση της ερευνητικής δραστηριότητας. Οι βιβλιομετρικοί δείκτες που προκύπτουν από τις δημοσιεύσεις και τις αναφορές που αυτές λαμβάνουν, παρά τους περιορισμούς που καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία, την οποία πολύ προσεκτικά διεξήλθε η μελέτη, αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο για την απεικόνιση της ερευνητικής δραστηριότητας σε διάφορα επίπεδα (ερευνητή, ερευνητικής ομάδας, σχολής, πανεπιστημίου κ.ά.) και χρησιμοποιούνται για αποτίμηση και συγκρίσεις, κυρίως σε ομοειδές επίπεδο. Το εγχείρημα, καθότι επιχειρείται για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση, απαίτησε μεγάλο εύρος χρονικής κάλυψης όσον αφορά τα δεδομένα, καθώς και πληρότητα και ακρίβεια στοιχείων, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων NSI - National Science Indicators και NCR - National Citation Report Greece της Thomson Reuters. Ως χρονικό διάστημα επιλέχθηκε η περίοδος 1993-2008 κατά την οποία προέκυψε μεγάλος αριθμός πρωτογενών στοιχείων που επέτρεψε την ανάδειξη των διαφοροποιήσεων και την εξέλιξη των δεικτών για το σύνολο της χώρας, αλλά και για τις επιμέρους κατηγορίες φορέων, ενώ εξομαλύνθηκαν πιθανές τυχαίες καταστάσεις.
Ημερομηνία: 
30/08/2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-960-89499-1-1
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2010 Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έχει εκδοχή: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: