Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
233.93 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8592Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας σε ελληνικά αποθετήρια και σχετικά τεχνολογικά εργαλεία
Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Με το πέρασμα του χρόνου και την κατακόρυφη αύξηση του όγκου του διαθέσιμου ψηφιακού περιεχομένου, προερχόμενο είτε από πρωτογενώς ηλεκτρονικές πηγές είτε από ψηφιοποίηση, γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη η ανάγκη για διαλειτουργικότητα μεταξύ ψηφιακών αποθετηρίων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει επιτυχημένα παραδείγματα διαλειτουργικότητας ελληνικών αποθετηρίων με τη Europeana μέσω του έργου EuropeanaLocal καθώς και το DSpace Europeana plug-in, ένα εργαλείο λογισμικού ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε από Έλληνες προγραμματιστές και φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο στην συγκεκριμένη προσπάθεια. Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην απαίτηση για επιλεκτική παροχή εγγραφών από αποθετήρια σε συσσωρευτές περιεχομένου και παρουσιάζονται κάποιες επεκτάσεις της πλατφόρμας αποθετηρίων DSpace για την παραμετροποίηση και την ευέλικτη διαχείριση των απαραίτητων μηχανισμών και διαδικασιών.
Ημερομηνία: 
03/11/2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ημ/νία εκδήλωσης: 
03/11/2010
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Σειρά δημοσίευσης: 
Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2010 Νίκος Χούσος, Κωνσταντίνος Σταμάτης, Αλέξανδρος Κουλούρης
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Οι Συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License., που επιτρέπει σε άλλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να διαμοιράζονται το έργο αναφέροντας την πατρότητα του έργου και την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Εμφανίζεται στις συλλογές: