Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
874.5 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF


Μέγεθος:
1.38 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF


Μέγεθος:
406.12 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF


Μέγεθος:
1.47 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF


Μέγεθος:
3.79 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8570Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Παρουσίαση ετήσιας προκήρυξης 2011 του Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ: Περιφέρειες της Γνώσης, Μεταφορές (συμπεριλαμβανομένης της Αεροναυτικής)
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημερομηνία: 
30/09/2010
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: