Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/8402Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Υποδομές Ανοιχτής Πρόσβασης για την ενίσχυση της επικοινωνίας της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας
Ομιλητής: 
Ημερομηνία: 
27/11/2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Διημερίδα: "Διεπιστημονική Συνεργασία στο ΑΠΘ: Μοχλός Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης", Συνεδρία 6: Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτομία και Οικονομία
Τόπος εκδήλωσης: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2008-11-26 - 2008-11-27
Ημ/νία εκδήλωσης: 
26/11/2008 - 27/11/2008
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Σημειώσεις: 
Πληροφορίες για την εκδήλωση στις σελίδες https://www.auth.gr/news/press/11991 και http://eighty.physics.auth.gr.
Εμφανίζεται στις συλλογές: