Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Παρουσίαση
Μέγεθος:
1.5 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8397Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες για τους πολίτες της Αθήνας
Ομιλητής: 
Περιγραφή: 
Η ανοικτή διάθεση επιστημονικού περιεχομένου μέσω της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης (αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών και citation index, παραγγελία επιστημονικών δημοσιευμάτων πλήρους κειμένου, κ.ά.) καλύπτουν τις ανάγκες πληροφόρησης της ερευνητικής, εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, με 22 θέσεις εργασίας και χρήση "έξυπνων καρτών" το Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο του ΕΚΤ εξασφαλίζει στους επισκέπτες πρόσβαση στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (περισσότερα από 22.000 ηλεκτρονικά περιοδικά, 3.500 ηλεκτρονικά βιβλία, 80 ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, ψηφιοποιημένες συλλογές) και σε μεγάλο αριθμό υπηρεσιών.
Ημερομηνία: 
17/10/2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2008 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Σημειώσεις: 
Το Αthens Digital Week τελεί υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, ενώ υποστηρίζεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και πολλούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Εμφανίζεται στις συλλογές: