Αρχεία στο τεκμήριο
Μέγεθος:
1.67 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)
Άδεια

Μέγεθος:
318.46 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)
Άδεια

Μέγεθος:
2.79 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)
Άδεια

Μέγεθος:
180.4 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)
Άδεια

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8305Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Παράλληλη Συνάντηση Εργασίας: Πλατφόρμες, Εργαλεία και Τεχνολογίες Υλοποίησης Υποδομών Ανοικτής Πρόσβασης
Εναλλακτικός τίτλος: 
Parallel Session on Implementation Technologies and Development Tools for Open Access Infrastructures
Δημιουργός: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Περιγραφή: 
Ενδεικτικά θέματα της Στρογγυλής τράπεζας ήταν: Εμπειρία υλοποιήσεων υποδομών ανοικτής πρόσβασης (π.χ. αποθετήρια, περιοδικά), Πλατφόρμες ΕΛ/ΛΑΚ για υποδομές ανοικτής πρόσβασης – χρήση και επέκτασή τους από ελληνικούς φορείς, Εργαλεία και υπηρεσίες γενικής χρήσης που έχουν αναπτυχθεί από ελληνικούς φορείς. Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με θέμα: Ευκαιρίες συνεργασίας, εντοπισμός εφαρμογών κοινού ενδιαφέροντος και δυνατότητες επανα-χρησιμοποίησης διαθέσιμων εργαλείων.
Topics of interest include, among others: Open source solutions, Extensions and value-added services based on existing platforms, Re-usability of developed tools. Panel discussion: The way forward – opportunities for cooperation and tool re-use among Greek stakeholders.
Ημερομηνία: 
15/12/2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Διεθνές Συνέδριο "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: το Μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας"
International Conference "Open Access Infrastructures: The Future of Scientific Communication"
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Leonidas Zervas Auditorium, 48, Vas. Constantinou Av., Athens, Greece
Ημ/νία εκδήλωσης: 
15/12/2008 - 16/12/2008
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Είναι μέρος του: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: