Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
242.59 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8210Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ανάπτυξη αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης: Ζητήματα και λύσεις
Συγγραφέας: 
Περίληψη: 
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην υλοποίηση δύο αποθετηρίων με αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά του διεπιστημονικού ιδρυματικού αποθετηρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ήλιος) και ενός επικεντρωμένου στις ανθρωπιστικές επιστήμες και το ιστορικό / πολιτιστικό περιεχόμενο (Πανδέκτης). Δίνονται στοιχεία για το περιεχόμενο των αποθετηρίων και παρουσιάζονται επιλεκτικά διάφορες πτυχές της υλοποίησης της τεχνικής υποδομής των παραπάνω Αποθετηρίων όπως επεκτάσεις στο λογισμικό DSpace (διαχείριση καταλόγου καθιερωμένων ονομάτων, πρόσθετες λειτουργίες αναζήτησης, δυναμική αλλαγή γλώσσας, διασύνδεση αντικειμένων μέσω υπερσυνδέσμων κα.) Τέλος παρουσιάζονται τεχνικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και συντήρηση της απαραίτητης υποδομής των συστημάτων.
The present paper refers to the development of two repositories with quite different characteristics: the interdisciplinary institutional repository of the National Hellenic Research Foundation (Helios) and the Pandektis repository containing content from the fields of Humanities and cultural heritage content. Facts regarding the material included in the repositories are provided and several aspects of the repositories implementation are selectively presented. Issues that receive particular attention are certain extensions to the DSpace software platform that have been implemented (name authority control, advanced search functions, object linking, etc) as well as the development and maintenance of the systems infrastructure required for repository operation. (gre)
Ημερομηνία: 
06/11/2009
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κεντρικό θέμα: Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση
Τόπος εκδήλωσης: 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών / Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
Ημ/νία εκδήλωσης: 
05/11/2009 - 06/11/2009
Μέρος : 
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2009 Νίκος Χούσος, Δέσποινα Χαρδούβελη, Παναγιώτης Σταθόπουλος, Κώστας Σταμάτης, Ηλίας Σταυράκης
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Οι Συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License., που επιτρέπει σε άλλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να διαμοιράζονται το έργο αναφέροντας την πατρότητα του έργου και την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: