Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
1.45 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)


Μέγεθος:
247.03 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8209Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ηλεκτρονική έκδοση περιοδικών ανοικτής πρόσβασης: Μία μελέτη περίπτωσης για τις ανθρωπιστικές επιστήμες
Συγγραφέας: 
Περίληψη: 
Οι εξελίξεις στην πληροφορική, την επικοινωνία και το διαδίκτυο, καθώς και το κίνημα της Ανοικτής Πρόσβασης στο επιστημονικό περιεχόμενο αλλάζουν τον τρόπο της διεξαγωγής της έρευνας και της επιστημονικής επικοινωνίας. Σημαντικό μέσο επιστημονικής επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται το ηλεκτρονικό περιοδικό. Ηλεκτρονικά περιοδικά και άλλες πρωτοποριακές εφαρμογές δημιουργήθηκαν και διακινούνται κυρίως στους επιστημονικούς τομείς που έχουν εγγενώς στενότερη σχέση με την τεχνολογία όπως οι φυσικές επιστήμες, η πληροφορική και η ιατρική. Τελευταία όμως υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις διεθνώς, και στην Ελλάδα, και στις ανθρωπιστικές επιστήμες όσον αφορά τα ηλεκτρονικά περιοδικά και άλλες τεχνολογικές υποδομές που δίνουν τη δυνατότητα για νέους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των ερευνητών, διατήρησης και διάχυσης της ερευνητικής παραγωγής. Στην εργασία παρουσιάζεται το έργο ανάπτυξης τριών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), μία πρωτοβουλία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σε συνεργασία με τα τρία ινστιτούτα ανθρωπιστικών σπουδών του ΕΙΕ. Παρουσιάζονται οι στόχοι του έργου και οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, ενώ το εγχείρημα τοποθετείται στο πλαίσιο του ελληνικού και διεθνούς γίγνεσθαι στις ανθρωπιστικές σπουδές. Έμφαση δίνεται σε παραμετροποιήσεις που χρειάστηκε να γίνουν στην πλατφόρμα του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε, ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές που τέθηκαν από τα ινστιτούτα.
Ημερομηνία: 
05/11/2009
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Κεντρικό θέμα: Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση
Τόπος εκδήλωσης: 
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών / Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
Ημ/νία εκδήλωσης: 
05/11/2009 - 06/11/2009
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2009 Εύη Σαχίνη, Βικτωρία Τσουκαλά; Νίκος Χούσος; Ιωάννα-Ουρανία Σταθοπούλου; Χριστίνα-Ελένη Πάσχου
Όροι και προϋποθέσεις δικαιωμάτων: 
Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License., που επιτρέπει σε άλλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να διαμοιράζονται το έργο αναφέροντας την πατρότητα του έργου και την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: