Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/8160Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα "Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων": Κεντρική Εκδήλωση
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
14/05/2009
Τόπος εκδήλωσης: 
Αθήνα, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας"
Περίληψη: 
Η 1η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει δραστηριότητες με αντικείμενο τις μικρές επιχειρήσεις σε 34 χώρες, βοηθώντας όσες βρίσκονται ήδη σε λειτουργία και ενθαρρύνοντας τους νέους να επιλέξουν την επιχειρηματικότητα ως σταδιοδρομία. Τα 23 εκατομμύρια των εν λειτουργία ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σκοπός των εκδηλώσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι να δείξουν στους επιχειρηματίες πώς να αξιοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα οφέλη της ελεύθερης αγοράς και να τονώσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Για την προαγωγή του στόχου αυτού ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Αποτελείται από: 
Παρουσίαση των νέων προκηρύξεων για τις ΜΜΕ του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ε.Ε.
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (CIP - EIP) 2000-2013
Ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του ΤΕΜΠΜΕ- Πρόγραμμα "Εγγύηση και Επιδότηση Επιτοκίου Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων"
Παρουσίαση: "Εξασφάλιση Ευνοϊκού περιβάλλοντος για μεταβίβαση ΜΜΕ"
Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Χαιρετισμοί
Παρουσίαση προκηρύξεων προγραμμάτων "Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας"
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς-"Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα": Προκηρύξεις έργων του ΥΠΑΝ
Παρουσίαση καλής πρακτικής από επιχειρηματία
Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία
Παρουσίαση: "Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας των Νέων"
Υπηρεσίες προς ΜΜΕ: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Enterprise Europe Network
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: