Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
35.15 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8097Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 37, Ιούλιος - Αύγουστος 2003): Από τις τεχνολογίες πλέγματος στις ηλεκτρονικές υποδομές
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Το συγκεκριμένο τεύχος είναι αφιερωμένο στις ηλεκτρονικές υποδομές. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την παρουσίαση των ηλεκτρονικών υποδομών (eInfrastructure), του πανευρωπαϊκού δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων (GEANT) και τις τεχνολογίες πλέγματος GRID. Σχετικές λεπτομέρειες παρέχονται από τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Εργασίας με θέμα "Ολοκληρωμένες υποδομές δικτύωσης και Υπερ-υπολογιστικών πλεγμάτων για την Ηλεκτρονική Επιστήμη" που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το αφιέρωμα συνοδεύεται από σχετική συνέντευξη του κ. Mario Campolargo, προϊσταμένου της διοικητικής μονάδας για τα ερευνητικά δίκτυα στη ΓΔ Κοινωνία της Πληροφορίας της ΕΕ. Τέλος, παρέχονται λεπτομέρειες από τη Διεθνή Συνάντηση Εργασίας με θέμα τις Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας που διοργανώθηκε από το ΕΚΤ. Επίσης περιέχονται πίνακες με τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 6ο ΠΠ και ανακοίνωση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου που αφορά προκήρυξη έργων με κρατική συγχρηματοδότηση.
Ημερομηνία: 
Αυγ-2003
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2003 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: