Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
28 σελίδες
Μέγεθος:
23.08 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8090Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 24, Μάιος-Ιούνιος 2001): Η νέα ψηφιακή οικονομία
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Ειδικότερα παρουσιάζονται οι πρόσφατες τεχνολογικές αλλαγές στα πλαίσια της νέας ψηφιακής οικονομίας στις επιχειρήσεις και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, στο παρόν περιλαμβάνεται ανακοίνωση για το Πρώτο Ευρωπαϊκό Εικονικό Ινστιτούτο για τις θαλάσσιες έρευνες και τη συμβολή του στη σύζευξη των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τις βιομηχανικές εφαρμογές. Τέλος, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στους εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας κατά την ημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας της Διεθνούς Έκθεσης CEBIT 2001.
Ημερομηνία: 
Ιου-2001
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2001 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: