Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
35.07 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8083Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 36, Μάιος - Ιούνιος 2003): Επιστημονική δημοσίευση ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας;
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος περιλαμβάνεται αφιέρωμα που σε ένα βασικό δίλημμα που αντιμετωπίζει η ερευνητική κοινότητα της Ευρώπης. Το βασικό άρθρο αναφέρεται στο ζήτημα της άμεσης δημοσιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή της κατοχύρωσής τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, ως συντονιστή του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας στη μεγαλύτερη έκθεση πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών CeBIT2003. Περιλαμβάνονται πίνακες με τις τρέχουσες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο 6ο ΠΠ καθώς και πίνακες για αναζητήσεις και προσφορές τεχνολογιών.
Ημερομηνία: 
Ιου-2003
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2003 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: