Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
2.49 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/808Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα & Ψηφιακή Οικονομία (τεύχος 28, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2002)
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με το έκτο (6ο) Πρόγραμμα Πλαίσιο και τη προτεραιότητα "Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας". Επιπλέον, παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) και γίνεται ειδική αναφορά στην πράξη συνεργασίας που ανέλαβε το ΕΚΤ με τη CORDIS, με σκοπό την ανάπτυξη του ελληνικού κόμβου της CORDIS για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Περιλαμβάνεται συνέντευξη του κ. Σίμου Μπενσασσών, διευθυντή του τομέα FET με θέμα "Μελλοντικές και νεοεμφανιζόμενες τεχνολογίες, Πρόγραμμα IST", στα πλαίσια της οποίας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αναγκαιότητα χρηματοδότησης της καινοτομίας για τη θεμελίωση της αναπτυξιακής δραστηριότητας των μικρο - μεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας.
Ημερομηνία: 
Φεβ-2002
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2002 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: