Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
40 σελίδες
Μέγεθος:
5.87 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη


Μέγεθος:
115.09 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8078Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 39, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2003): Βιομηχανία - Έρευνα - Καινοτομία: η πρόκληση
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Το συγκεκριμένο τεύχος είναι αφιερωμένο σε ζητήματα προώθησης της έρευνας και καινοτομίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά την επεξεργασία του Εθνικού Σχεδίου Έρευνας και Καινοτομίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Το σχέδιο αποσκοπεί στη δημιουργία μιας Πράσινης Βίβλου στην οποία θα οριοθετούνται τόσο οι στόχοι, όσο και οι πρακτικές της στρατηγικής που θα στηρίξει την ερευνητική διαδικασία. Επίσης, στο παρόν περιλαμβάνονται οι ομιλίες του κ. Ε.Μπούμπουκα, Διευθυντή του ΕΚΤ και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Α. Τσοχατζόπουλου από την εκδήλωση "Βιομηχανία-Έρευνα και Καινοτομία: η πρόκληση". Τέλος, παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες και πίνακες με τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 6ου ΠΠ.
Ημερομηνία: 
Δεκ-2003
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2003 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: