Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Παρουσίαση
Μέγεθος:
1.05 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/8061Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα για τo Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ
Εναλλακτικός τίτλος: 
Η δημιουργία και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
The birth of the European Research Council
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
18/01/2007
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Περίληψη: 
Στην εκδήλωση, παρουσιάζονται η δημιουργία και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, καθώς και το πρόγραμμα εργασίας και η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες". Το Ειδικό Πρόγραμμα "Ιδέες" αφορά την ενίσχυση του δυναμικού χαρακτήρα, της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της πρωτοποριακής γνώσης. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιείται στα όρια μεταξύ διαφόρων επιστημών και η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Στόχος της εκδήλωσης είναι η έγκαιρη ενημέρωση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας. Περιλαμβάνεται παρουσίαση του κ. Καφάτου που αφορά τη δημιουργία και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Παρουσιάζεται ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής και χρήσιμες επισημάνσεις για την προετοιμασία προτάσεων.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Αγγλικά
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: