Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/8054Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Εκδήλωση για το έργο 'ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού'
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
20/12/2007
Τόπος εκδήλωσης: 
Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα
Περίληψη: 
Στην εκδήλωση παρουσιάζονται σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από τα Ινστιτούτα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, οι οποίες ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται ψηφιακά από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), στο πλαίσιο του έργου 'ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ - Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού'. Στόχος του έργου είναι η ελεύθερη διάθεση και η μέγιστη δυνατή διάχυση, μέσω Διαδικτύου, ολοκληρωμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων συλλογών της ελληνικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι ψηφιακές συλλογές του ΠΑΝΔΕΚΤΗ έχουν δομηθεί σε μια συνεκτική καινοτόμα βάση δεδομένων, με εφαρμογές που διασφαλίζουν ψηφιακή ομοιογένεια των τεκμηρίων και αναζήτηση σε ενιαίο περιβάλλον. Οι συλλογές αυτές είναι οι ακόλουθες: - Έλληνες ζωγράφοι μετά την Aλωση (1450-1830) - Νεοελληνική Εικονιστική Προσωπογραφία (1450-2000) - Εραλδικά μνημεία του Ελλαδικού χώρου (1300-1900) - Ελληνικός Τύπος του εξωτερικού (1790-1990) - Λειτουργοί Ανώτατης Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης (19ος αι.) - Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές επιχειρήσεις του Αιγαίου - Μετονομασίες των οικισμών της Ελλάδας (1833-2003) - Περιηγητικά κείμενα ΝΑ Ευρώπης και Ανατ. Μεσογείου (15ος-19ος αι.) - Τεκμήρια Ελληνικής Χαρτογραφίας (15ος-19ος αι.) - Βυζαντινά έγγραφα Αγίου Όρους και Πάτμου - Αρχαίες ελληνικές και λατινικές επιγραφές της Aνω Μακεδονίας, της Αιγαιακής Θράκης και της Αχαΐας. Στην εκδήλωση παρουσιάζεται ο δικτυακός τόπος του ΠΑΝΔΕΚΤΗ, στον οποίο οι χρήστες θα μπορούν να περιηγούνται και να πραγματοποιούν τις δικές τους αναζητήσεις στο σύνολο των συλλογών.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Σημειώσεις: 
Το έργο 'ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ: Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών Τεκμηρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού' υλοποιείται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο της 'Ψηφιακής Ελλάδας' (www.psifiakiellada.gr) και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας', Γ' ΚΠΣ 2000-2006).
Εμφανίζεται στις συλλογές: