Αρχεία στο τεκμήριο

Μέγεθος:
19.82 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/802Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 18, Απρίλιος - Ιούνιος 2000)
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται συνοπτική αναφορά στη πορεία του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, στις μελλοντικές προτεραιότητες του Κέντρου και στην ανάπτυξη συνεργασιών. Επιπλέον, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με νέες τεχνολογίες, όπως το σύστημα αξιολόγησης διαφημίσεων μέσω internet και εξυπηρέτησης του ιστού (web server) για χρήση intranet και internet και ανακοινώσεις με τεχνολογίες που αφορούν στον ποιοτικό έλεγχο υλικών για εκτεταμένες επίπεδες επιφάνειες, στη ρύθμιση ιδιοτήτων στερεών επιφανειών διαμέσου λειτουργικών στρωμάτων πολυμερών και στην πολυπαραμετρική συσκευή και αισθητήρων για την εξ' αποστάσεως παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και του αέρα (HERON). Επιπλέον, περιλαμβάνονται αποτελέσματα από την εκδήλωση "Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας 2000" με τη συμμετοχή του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας / ΕΚΤ και από τη συνάντηση εργασίας με θέμα "Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης". Τέλος, περιλαμβάνονται αποτελέσματα από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που διοργάνωσε το ΕΚΤ σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το πέμπτο (5ο) Πρόγραμμα Πλαίσιο.
Ημερομηνία: 
Ιου-2000
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2000 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: