Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
46 σελίδες
Μέγεθος:
48.05 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/801Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 17, Ιανουάριος - Μάρτιος 2000)
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται παρουσίαση δώδεκα (12) νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Πληροφορικής και Τεχνολογιών, στην οποία συμμετείχε και το ΕΚΤ / Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Innovation. Επίσης, γίνεται σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος Quality of Life καθώς επίσης και περιγραφή μελλοντικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, περιέχονται ανακοινώσεις νέων τεχνολογιών στον τομέα του διαδικτύου, των δομικών υλικών, της τεχνολογίας τροφίμων και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες. Παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Ποιότητα Ζωής & Διαχείριση των Έμβιων Πόρων" και γίνεται αναφορά στην ελληνική συμμετοχή σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές. Τέλος, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με ανακοινώσεις και ειδήσεις από τον χώρο της τεχνολογίας, της έρευνας και της καινοτομίας στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Ημερομηνία: 
Μαρ-2000
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2000 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: