Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
44 σελίδες
Μέγεθος:
50.42 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/798Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 14, Απρίλιος-Ιούνιος 1999)
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας μέσα από την τεχνολογική πορεία και ερευνητική ανάπτυξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνεται συνέντευξη του Γ. Τσιλιμπάρη, υπεύθυνου τομέα "Δίκτυα και Μεταφορά Τεχνολογίας", ΓΔ ΧΙΙΙ για το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και την ενθάρρυνση της συμμετοχής των MME. Παρέχονται πληροφορίες από το Πρόγραμμα INFO2000 καθώς και λεπτομέρειες από τις δράσεις για τον Ευρωπαϊκό χώρο έρευνας. Επιπλέον, εμπεριέχονται ανακοινώσεις σχετικά με νέες τεχνολογίες, νέο βακτήριο απονιτροποίησης για την απορρύπανση των υδάτων, το σύστημα υποδόριας έγχυσης ινσουλίνης, τη νέα τεχνολογική προσέγγιση για την επεξεργασία νοσοκομειακών μολυσμένων στερεών αποβλήτων, κ.λπ.
Ημερομηνία: 
Ιου-1999
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1999 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: