Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
47.1 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/787Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 10, Απρίλιος-Ιούνιος 1998): Η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύονται τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα στο τομέα της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Επιπλέον, περιλαμβάνονται ανακοινώσεις σχετικά με νέες τεχνολογίες, όπως το MULTIS που αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση του κόστους παραγωγής σειρών εφαρμογών πολυμέσων. Επίσης, περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις "Θεματικές Ομάδες Τεχνολογιών" (THEMATIC GROUPS) που αποτελούν δίκτυα τα οποία εστιάζουν τις δράσεις τους σε συγκεκριμένους τεχνολογικούς τομείς. Τέλος, παρέχονται πληροφορίες σχετικές με το πέμπτο (5ο) Πρόγραμμα Πλαίσιο καθώς και αναλυτική έκθεση του προγράμματος INFO 2000 στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής πληροφόρησης και άλλων σχετικών επιστημονικών θεμάτων.
Ημερομηνία: 
Ιου-1998
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1998 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: