Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
52 σελίδες
Μέγεθος:
65.94 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/783Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 6, Απρίλιος-Ιούνιος 1997): Πρώτο σχέδιο δράσης για την καινοτομία στην Ευρώπη
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα σχεδιασμού ενός οργανωμένου σχεδίου δράσης που θα αφορά την προβολή και υποστήριξη της καινοτομίας στην Ευρώπη. Παρουσιάζονται οι βασικές προτεραιότητες του πρώτου σχεδίου δράσης για την καινοτομία σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Ειδικότερα γίνεται εκτενής αναφορά στα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης και στον προγραμματισμό σε περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, παρέχονται λεπτομέρειες που αφορούν σε νέες τεχνολογίες, όπως του ποιοτικού ελέγχου του άνθρακα καθώς και se νέα οικολογικά δομικά υλικά φυτικής προέλευσης και άλλες σχετικές τεχνολογίες. Τέλος, περιλαμβάνονται προτάσεις που αφορούν το 4ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και επιστημονικές ανακοινώσεις συνεδρίων - ημερίδων με άξονα τις πατέντες, τις προηγμένες τεχνικές για ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα (ASI '97) και ζητήματα ασφάλειας επικοινωνιών και πολυμέσων (CMS '97).
Ημερομηνία: 
Ιου-1997
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1997 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: