Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
68 σελίδες
Μέγεθος:
47.04 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/782Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 5, Ιανουάριος-Μάρτιος 1997): Συστήματα διασφάλισης ποιότητας
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ειδικότερα στον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) που αποτελείται από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης 91 χωρών. Ειδικότερα γίνεται περιγραφή της σειράς ISO 9000 σε σχέση με τις προϋποθέσεις εγκατάστασης ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας και τα στάδια υλοποίησής του. Επιπλέον, παρέχονται λεπτομέρειες που αφορούν το πλαίσιο χρηματοδότησης καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανακοινώσεις νέων κοινοτικών προγραμμάτων. Τέλος, παρέχονται λεπτομέρειες από αποτελέσματα ημερίδων μεταφοράς και τεχνολογίας και άλλες ειδήσεις που σχετίζονται με ειδικά προγράμματα. Ενδεικτικές αναφορές τέτοιων προγραμμάτων αποτελεί το Πρόγραμμα "Μεταφορές" και το Πρόγραμμα "Training and Mobility of Researchers (TMR) που αφορά στην επιμόρφωση και μετακίνηση ερευνητών.
Ημερομηνία: 
Μαρ-1997
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1997 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: