Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
43.66 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/780Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1996): Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΛΟΤ
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται εκτενής αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ). Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δομή, ο ρόλος και οι δράσεις του ΕΛΟΤ στον ελληνικό χώρο που σχετίζονται με την τυποποίηση και την πιστοποίηση. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα και τις διεργασίες ποιότητας και πρόσφατες ειδήσεις που αφορούν το χώρο της πληροφόρησης. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Πληροφοριών, για την Οδηγία 96/9/ΕΕ που αφορά στη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και επιπλέον εμπεριέχεται σχετική ανακοίνωση για τη βάση δεδομένων ORTELIUS που αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη. Επιπλέον, παρουσιάζεται το 4ο Πρόγραμμα Πλαίσιο που περιλαμβάνει ανακοινώσεις και προτάσεις που αφορούν στη γεωργία και αλιεία (FAIR), την επιμόρφωση και κινητικότητα των ερευνητών (TMR), τη μη - πυρηνική ενέργεια (JOULE - THERMΙE) και άλλα σχετικά θέματα. Τέλος, στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται αποτελέσματα από επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς ημερίδες που αναφέρονται στο χώρο της πληροφόρησης και τη γεωτεχνολογία και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται ανακοινώσεις από το συνέδριο EUROPARTENARIAT, από την ημερίδα του έργου TRANSMETE (SU1122) και από την ημερίδα PRONET με τίτλο "Multimedia Computer Based on - line Training and Suuport Service for Professionals".
Ημερομηνία: 
Σεπ-1996
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1996 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: