Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
42.89 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/754Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 1, Ιανουάριος-Μάρτιος 1996): Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Innovation
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται αναφορά στη δομή και στον ρόλο του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής INNOVATION καθώς και στους εταίρους του Κέντρου, μεταξύ των οποίων είναι και το Ελληνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Επιπλέον παρουσιάζεται η "Πράσινη Βίβλος" που περιλαμβάνει δεκατρείς (13) άξονες δράσης και απευθύνεται στον επιχειρηματικό τομέα και στις εφαρμοζόμενες πολιτικές (βιομηχανία, έρευνα, ΜΜΕ, εκπαίδευση, κατάρτιση κ.λπ). Περιλαμβάνονται προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και προσκλήσεις ενδιαφέροντος και παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα INFO 2000 που στοχεύει στην τόνωση της βιομηχανίας. Στο παρόν γίνεται παρουσίαση της βιβλιοθήκης και του web server του ΕΚΤ, που αποτελεί εθνικό σημείο για τη συγκέντρωση των επιστημονικών εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της UNESCO. Τέλος, περιέχονται πρόσφατες εκδόσεις, ανακοινώσεις και εκδηλώσεις σχετικές με τον τομέα της τεχνολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ημερομηνία: 
Ιαν-1996
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 1996 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Στο τεύχος αναφέρεται λανθασμένο ISSN 1106-6091.
Εμφανίζεται στις συλλογές: