Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
2.99 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/654Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία Έρευνα & Τεχνολογία (τεύχος 63, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2007): Κοινό κέντρο ερευνών της ΕΕ: 50 χρόνια προσφοράς στην ευρωπαϊκή έρευνα
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Το συγκεκριμένο τεύχος είναι αφιερωμένο στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (Joint Research Center, JRC) και στα 50 χρόνια προσφοράς του στην ευρωπαϊκή έρευνα. Περιλαμβάνεται συνέντευξη του κ. Χρήστου Βασιλάκου, Σύμβουλου Έρευνας και Τεχνολογίας στη μόνιμη Ελληνική αντιπροσωπεία στην ΕΕ. Παρέχονται πληροφορίες για τη διάθεση του "Πανδέκτη" των ψηφιακών συλλογών ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στο τεύχος παρουσιάζεται επίσης η Τράπεζα Αρχέγονων Κυττάρων του ΕΙΕ που αποτελεί τη πρώτη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα σε θέματα εφαρμογών βιοτεχνολογίας. Περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με δυο σημαντικές πολιτικές που αφορούν στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 και τις Ελληνικές Τεχνολογικές Επιστημονικές Πρωτοβουλίες (ΕΤΕΠ). Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται θέματα σχετικά με τη χαρτογράφηση των Ελληνίδων ερευνητριών στο δημόσιο τομέα και νέα που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας στο internet για την έρευνα και την εκπαίδευση (ΕΔΕΤ3).
Ημερομηνία: 
Δεκ-2007
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2007 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: