Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
766.29 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/644Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 53, Μάρτιος - Απρίλιος 2006): Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Η βασική έρευνα στο προσκήνιο
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος παρουσιάζονται καινούργιες πρωτοβουλίες που βασίζονται στην αξιοποίηση νέων επιστημονικών γνώσεων. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) που ενσωματώνεται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και στοχεύει στην ενίσχυση της βασικής έρευνας σε συνεργασία με εθνικά και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε περιφερειακό επίπεδο γίνεται αναφορά στην ολοκλήρωση των έργων Euro-MEDANet και Euro-MEDANet2 που συντονίζει το ΕΚΤ και που αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνούς συνεδρίου. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα δυο πρόσφατων μελετών για την καινοτομία. Οι μελέτες αυτές περιέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τη διείσδυση της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, πληροφορίες σχετικά με τα εμπόδια καθώς και θέματα σχετικά με τις προοπτικές υιοθέτησης της καινοτομίας στο δημόσιο τομέα. Τέλος περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και λεπτομέρειες της ψήφισης νέου νόμου από τη Βουλή που αφορά στη πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες του δημόσιου τομέα.
Ημερομηνία: 
Απρ-2006
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2006 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: