Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
4.77 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/631Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 40, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2004): Διευρωπαϊκά δίκτυα έρευνας και καινοτομίας
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος παρουσιάζεται μια καινούργια πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη και υποστήριξη των "Διευρωπαϊκών Δικτύων Έρευνας και Καινοτομίας". Η ανάπτυξη των δικτύων αυτών συνδέεται άμεσα με την Ενιαία Αγορά και αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας καθώς επιφέρει γεωγραφική και κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στη τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, παρουσιάζονται θέματα σχετικά με τις δράσεις πληροφόρησης και υποστήριξης των ελληνικών επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων μέσα από τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως συντονιστή του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Τεχνολογίας που στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου των καινοτομιών, της προώθησης των νέων τεχνολογιών και της ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών φορέων.
Ημερομηνία: 
Φεβ-2004
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2004 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: