Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
20 σελίδες
Μέγεθος:
869.7 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/578Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Οδηγός για ερευνητές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) : 6o πρόγραμμα πλαίσιο για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (6ο ΠΠ)
Δημιουργός: 
Εκδότης: 
Συντελεστής: 
Περίληψη: 
Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο αποτελεί ένα σύνολο δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση και προαγωγή της έρευνας.Ο συγκεκριμένος οδηγός απευθύνεται κυρίως σε ερευνητές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας και κατάθεσης ερευνητικών έργων καθώς επίσης και δίνει πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη συμφωνητικών κοινοπραξιών.
Περιεχόμενα: Ι. Προετοιμασία πρότασης και συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (1-6 σελ.) ΙΙ. Δημιουργία κοινοπραξίας και ανεύρεση εταίρων - ΜΜΕ (7-13 σελ.) ΙΙΙ. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (IPR) και συμφωνητικό κοινοπραξίας (17-20 σελ.)
Ημερομηνία: 
2008
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Χρονική περίοδος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Συνοδεύεται από φυλλάδιο με τον τίτλο: Αίτηση για αναζήτηση εταίρου. 2 σ.
Εμφανίζεται στις συλλογές: