Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
63 σελίδες
Μέγεθος:
15.14 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/544Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Έκθεση δραστηριοτήτων 2004
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Φωτογράφος: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Στην κοινωνία της γνώσης η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη συναρτώνται με δύο παράγοντες: την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία με τη μορφή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Με την εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας δημιουργείται η παγκόσμια Κοινωνία της Πληροφορίας και Οικονομίας της Γνώσης. Προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη επαρκούς, σωστά οργανωμένου και διαθέσιμου ηλεκτρονικού περιεχομένου, προσβάσιμου από όλους. Το ΕΚΤ δραστηριοποιείται στο ρόλο του ενδιάμεσου φορέα για τη διασφάλιση της ροής πληροφοριών. Το 2014 υλοποιήθηκαν σημαντικά βήματα για τη διερεύνηση των συνεργασιών και την οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας με εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο. Νέα έργα δικτύωσης με φορείς έρευνας και καινοτομίας σε Ευρώπη, Μεσόγειο και Βαλκάνια, πιλοτικά έργα ψηφιοποίησης, σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, νέος δικτυακός τόπος για την έρευνα διασφάλισαν μεταξύ άλλων, την προσαρμογή του ΕΚΤ στις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών και τις νέες εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Ημερομηνία: 
2005
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2004 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Περιλαμβάνεται Παραρτημα: Εκδηλώσεις - Εκθέσεις ΕΚΤ
Εμφανίζεται στις συλλογές: