Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Έκθεση δραστηριοτήτων
Έκταση:
59 σελίδες
Μέγεθος:
1.03 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/542Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2003
Εκδότης: 
Διευθυντής έκδοσης: 
Συντελεστής: 
Συγγραφέας Εισαγωγής κλπ: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Παρά τα εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγµατα, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας προϋποθέτει υποχρεωτικά την ανάπτυξη επαρκούς, σωστά οργανωµένου και διαθέσιµου ηλεκτρονικού περιεχοµένου. Απαραίτητο, λοιπόν, συστατικό για τη νέα Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η συγκέντρωση και οργάνωση έγκυρου και έγκριτου περιεχοµένου σε ηλεκτρονική µορφή, σε µορφή "δεξαµενής" από την οποία µπορεί ο καθένας να αντλεί µόνο την πληροφορία που χρειάζεται. Αυτό εξάλλου δηλώνει και η ετυµολογία της λέξης "πληρο-φορία", που είναι ο φορέας της πληρότητας. Υλοποιώντας µε συνέπεια το στρατηγικό του σχεδιασµό, το ΕΚ πραγµατοποίησε το 2003 σηµαντικά βήµατα για τη διαµόρφωση µιας εθνικής υποδοµής για τη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση περιεχοµένου επιστήµης και τεχνολογίας µε τον πλέον εύχρηστο και αποτελεσµατικό τρόπο. Παράλληλα, διευρύνθηκαν οι συνεργασίες και η δικτύωσή του µε φορείς έρευνας και καινοτοµίας. Επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθµιση των υπηρεσιών του, το ΕΚΤ παρακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές και πρότυπα, υιοθετεί στρατηγικές συγκριτικής αξιολόγησης και εφαρµογές για την καταγραφή των απαιτήσεων και των προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών του, αντλεί γνώσεις από το εξωτερικό περιβάλλον, ενσωµατώνει νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και προσαρµόζεται συνεχώς στις νέες εξελίξεις.
Ημερομηνία: 
Απρ-2004
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2003 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: