Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Τεύχος περιοδικού
Έκταση:
36 σελίδες
Μέγεθος:
5.08 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/1779Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία (τεύχος 38, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003): Ευρωπαϊκές δράσεις για την κινητικότητα των ερευνητών
Εκδότης: 
Περίληψη: 
Στο συγκεκριμένο τεύχος γίνεται παρουσίαση του ειδικού προγράμματος "Ανθρώπινοι πόροι και κινητικότητα των ερευνητών" στα πλαίσια του 6ου ΠΠ. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας που στοχεύει στη διευκόλυνση της κινητικότητας των ερευνητών μέσα από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική και καθημερινή ζωή. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον ελληνικό κόμβο CORDIS που υποστηρίζεται από το ΕΚΤ και τα επιτεύγματα της Ελληνικής Προεδρίας. Τέλος, συμπεριλαμβάνονται ερευνητικά αποτελέσματα που χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ και πίνακες με τις τρέχουσες προτάσεις υποβολής προτάσεων στο 6ΠΠ καθώς και αναζητήσεις και προσφορές τεχνολογιών.
Ημερομηνία: 
Οκτ-2003
Γλώσσα: 
Ελληνικά
ISSN: 
1106-9066
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2003 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: