Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17180Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Ημερίδα "Με όχημα τη γνώση για την υλοποίηση του οράματος για μια βιώσιμη Ελλάδα και Ευρώπη - Μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός και δεδομένα για δημόσιες πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις"
Ομιλητής: 
Περιγραφή: 
Στην ημερίδα συζητείται ο ρόλος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και η αξιοποίηση δεδομένων στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθεί η σημασία του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και της προοπτικής διερεύνησης (foresight) στη διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων, προκειμένου να προσεγγιστούν και να ελεγχθούν οι επιπτώσεις σε κρίσιμους τομείς στην οικονομία και την κοινωνία. Στην εκδήλωση παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα της ετήσιας Έκθεσης Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2023 (Strategic Foresight Report 2023) με τίτλο «Η βιωσιμότητα και η ευημερία των ανθρώπων στην καρδιά της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης», η οποία εστιάζει στις μελλοντικές προκλήσεις με ορίζοντα το 2050 και τους τομείς δράσης για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, της βιωσιμότητας και της ευημερίας των πολιτών.
Ημερομηνία: 
22/11/2023
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος εκδήλωσης: 
Γραφείο Αθηνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λεωφόρος Αμαλίας 8, Σύνταγμα).
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: