Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17173Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διαδικτυακή εκδήλωση "Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: ζητήματα και καλές πρακτικές"
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
21/11/2023
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
To ΕΚΤ και η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποιήσαν διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο "Τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς: ζητήματα και καλές πρακτικές".
Αφορμή για την εκδήλωση στάθηκαν οι εορτασμοί για τα 20 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ουνέσκο (#UNESCO 2003), στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιήθηκε πλήθος εκδηλώσεων διαδικτυακά και με φυσική παρουσία, ανά την επικράτεια, υπό την Αιγίδα της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2023 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Έργο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό: 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: