Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Στατιστική έκθεση
Έκταση:
86 σελίδες
Μέγεθος:
1.33 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17170Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Προωθώντας την Αποτελεσματική Μάθηση στην Ψηφιακή Εποχή. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών Οργανισμών
Εκδότης: 
Επιμελητής έκδοσης: 
Επιστημονικός σύμβουλος έκδοσης: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται με εντυπωσιακό και υποσχόμενο τρόπο σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική τους χρήση στη διδασκαλία και τη μάθηση, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους, προκειμένου να αυξήσουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να αξιοποιήσουν πλήρως το σχετικό δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών και του ψηφιακού περιεχομένου. Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών οργανισμών (European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations - DigCompOrg). Το πλαίσιο μπορεί να διευκολύνει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των συναφών πρωτοβουλιών σε όλη την Ευρώπη, και να διαδραματίσει ρόλο στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού των σχετικών δράσεων και της άνισης ανάπτυξης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος στόχος του πλαισίου DigCompOrg είναι (i) να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό και την αυτο-αξιολόγηση εντός των εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς σταδιακά εμβαθύνουν στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, (ii) να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης.
Ημερομηνία: 
2023
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
978-618-5557-44-7 (pdf)
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2023 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
© 2023 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Σημειώσεις: 
Η έκδοση αυτή αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations”. Η έκδοση αποτελεί μια επιστημονική έκθεση για διαμόρφωση πολιτικής (Science for Policy report) του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre), της εσωτερικής επιστημονικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποσκοπεί στην παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Τα επιστημονικά συμπεράσματα που περιέχει δεν αποτελούν πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και οποιοδήποτε άτομο δρα στο όνομα της Επιτροπής δεν φέρουν ευθύνη για την πιθανή χρήση αυτής της έκδοσης.
Η έκδοση στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου της Ελλάδος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με την άδεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ.
Εμφανίζεται στις συλλογές: