Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17155Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Webinar 2 - Πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δικτύωση και επιχειρηματικότητα, Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Επιστήμες Μηχανικού".
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Περιγραφή: 
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», σε συνεργασία με το R.E.A.L. Science και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου, διοργάνωσαν τον νέο κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων "Real Skills for Scientists" στις 18 και 25 Μαΐου 2023 στον τομεά των Επιστημών Μηχανικού (Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων κ.ά.).
Ημερομηνία: 
25/05/2023
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Επιστήμες Μηχανικού".
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Ημ/νία εκδήλωσης: 
18/05/2023 - 25/05/2023
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2023 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: