Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Οδηγός
Έκταση:
23 σελίδες
Μέγεθος:
1.99 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17145Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διάθεση Λεξιλογίων του ΕΚΤ σε φορείς
Δημιουργός: 
Γραφίστας: 
Περίληψη: 
Οδηγός για την υποστήριξη της τεκμηρίωσης ή της καταλογογράφησης, την βελτίωση της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και της ποιότητας τεκμηρίωσης των πρωτογενών συλλογών, την εξ’ αρχής παραγωγή εμπλουτισμένων μεταδεδομένων και την βελτίωση της εμπειρίας αναζήτησης και πλοήγησης στις υποδομές των φορέων του SearchCulture.gr
Ημερομηνία: 
Μαΐ-2023
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2023 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Έργο χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενο: 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης
Αναγνωριστικό έργου: Αριθμός συμβολαίου (Grant/Award): 
5044975
Χρηματοδότης: 
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ελλάδα
Αναγνωριστικό χρηματοδότη: CrossrefFunderID: 
12365
Εμφανίζεται στις συλλογές: