Αρχεία στο τεκμήριο

Περιγραφή:
Accepted for publication version
Έκταση:
20 σελίδες
Μέγεθος:
366.38 kB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Του συγγραφέα (post-refereeing)

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17137Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
From calculations to reasoning: history, trends, and the potential of Computational Ethnography and Computational Social Anthropology
Συγγραφέας: 
Περίληψη: 
The domains of computational social anthropology and computational ethnography refer to the computational processing or computational modelling of data for anthropological or ethnographic research. In this context, the article surveys the use of computational methods regarding the production and the representation of knowledge. The ultimate goal of the study is to highlight the significance of modelling ethnographic data and anthropological knowledge by harnessing the potential of the semantic web. The first objective was to review the use of computational methods in anthropological research focusing on the last 25 years, while the second objective was to explore the potential of the semantic web focusing on existing technologies for ontological representation. For these purposes, the study explores the use of computers in anthropology regarding data processing and data modelling for more effective data processing. The survey reveals that there is an ongoing transition from the instrumentalisation of computers as tools for calculations, to the implementation of information science methodologies for analysis, deduction, knowledge representation, and reasoning, as part of the research process in social anthropology. Finally, it is highlighted that the ecosystem of the semantic web does not subserve quantification and metrics but introduces a new conceptualisation for addressing and meeting research questions in anthropology.
Ημερομηνία: 
12/04/2023
Γλώσσα: 
Αγγλικά
DOI: 
Τίτλος πηγής δημοσίευσης: 
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© The Author(s) 2023
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: