Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17124Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Webinar 1 - Δημιουργία, ενδυνάμωση βιογραφικού, Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Ιατρικές Επιστήμες"
Ομιλητής: 
Διοργανωτής συνάντησης: 
Παραγωγός: 
Περιγραφή: 
Στο webinar παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, R.E.A.L. Science και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου. Στη συνέχεια τον λόγο πήραν οι ομιλητές, οι οποίοι μίλησαν για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος, τις δεξιότητες (soft & hard skills) που ενδυναμώνουν τον υποψήφιο στην αγορά εργασίας, και τον τρόπο επίτευξης των στόχων για την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.
Ημερομηνία: 
19/05/2022
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Όνομα εκδήλωσης: 
Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων "Real Skills for Scientists - Ιατρικές Επιστήμες"
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Ημ/νία εκδήλωσης: 
19/05/2022 - 26/05/2022
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: