Άδεια
https://hdl.handle.net/20.500.12776/17123Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Διαδικτυακή εκδήλωση «Marie Skłodowska-Curie Actions - Ανταλλαγές Προσωπικού 2022»
Διοργανωτής συνάντησης: 
Ομιλητής: 
Ημ/νία εκδήλωσης: 
24/10/2022
Τόπος εκδήλωσης: 
Διαδικτυακά
Περίληψη: 
H εκδήλωση εστίασε στη Δράση Ανταλλαγών Προσωπικού (Staff Exchanges) του Προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (#MSCA) του Ορίζοντα Ευρώπη, με αφορμή τη νέα προκήρυξη που άνοιξε στις 6 Οκτωβρίου 2022, ενώ διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας (European Research Executive Agency - REA).
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Θεματική κατηγορία: 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Ορίζοντας Ευρώπη
Έργο χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό: 
Marie Skłodowska-Curie Actions
Χρηματοδότης: 
European Commission
Διατίθεται ανοιχτά στην τοποθεσία: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στο διαθέτη: 
Σχετικό υλικό (εξωτερικός σύνδεσμος): 
Προβλεπόμενο κοινό: 
Εμφανίζεται στις συλλογές: