Αρχεία στο τεκμήριο

Έκταση:
16 σελίδες
Μέγεθος:
1.11 MB
Μορφότυπος:
Adobe PDF
Εκδοχή ψηφιακού τεκμηρίου:
Δημοσιευμένη/του Εκδότη

https://hdl.handle.net/20.500.12776/17121Στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς:
Κρατική χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα – Τελικός προϋπολογισμός 2021
Εκδότης: 
Συνεργάτης: 
Περίληψη: 
Η έκδοση παρουσιάζει τα στοιχεία για τις κρατικές πιστώσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2021. Ο δείκτης GBARD συγκαταλέγεται στις επίσημες υποχρεωτικές στατιστικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΕΚΤ παράγει, από το 2012 και εντεύθεν, και διαβιβάζει σε ετήσια βάση στη Eurostat τον δείκτη GBARD για την Ελλάδα, ως η αρμόδια Εθνική Στατιστική Αρχή.
Ημερομηνία: 
10/01/2023
Γλώσσα: 
Ελληνικά
Τόπος έκδοσης: 
Αθήνα
ISSN: 
2732-9542
Θεματική κατηγορία: 
Τόπος (θέμα): 
Λέξεις-Κλειδιά: 
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων: 
© 2022 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Πρόγραμμα χρηματοδότησης: 
Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (MONITORING MECHANISM) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών
Αναγνωριστικό έργου: MIS (κωδικός OPS): 
5008067
Χρηματοδότης: 
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Έχει σχέση με: 
Ηλεκτρονική διεύθυνση του τεκμηρίου στον εκδότη: 
Σημειώσεις: 
Το παρόν πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου (5) «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023».
Εμφανίζεται στις συλλογές: